POLICIES (PL)

REGULAMIN

Sklepu internetowego tchakon.com

 
§ 1
Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.tchakon.com, zwanego dalej "Sklepem".

2.   Adres do korespondencji ze  Sklepem Tchakon Elżbieta Czakon, ul. Czerniakowska 205/9, 00-436 Warszawa

3.   Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.   Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

5.  Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

6.   Administratorem Danych osobowych jest Tchakon Elżbieta Czakon z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Braci Gierymskich 9/26, posiadająca NIP 547-20-80-902, kontakt: liz@tchakon.com

7.  Właścicielem sklepu www.tchakon.com jest Tchakon Elżbieta Czakon z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Braci Gierymskich 9/25, NIP 547-20-80-902, zwana w dalej "Administratorem".

8.  Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

9.  Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

10. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

11.Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 

 

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

1.    Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa akcesoriów podróżniczych.

 

 

§ 3
Wymogi techniczne

 

1.    W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)    łącze internetowe,

b)    przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 7.0 bądź nowsza lub Mozilla Firefox wersja 5.0 bądź nowsza, lub Chrome 10 bądź nowsza, lub Safari 5 bądź nowsza, lub Opera 12 bądź nowsza,

c)    System operacyjny –  Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;

d)    włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2.    Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3.    Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4.    W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies

a)   Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cooki, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

b)   W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

c)   Serwis www.tchakon.com informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

d)  Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/...

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/k...

Chrome:http://support.google.com/chro...

Opera: http://help.opera.com/Linux/12...

Safari: http://support.apple.com/kb/HT...

e)    W ramach serwisu www.tchakon.com wykorzystywane są następujące rodzaje   plików cookies:

a.  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

f)     Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

g)    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5.   Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 


§ 4
Zasady dokonywania zakupów

 

1.    Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Zakupu w sklepie mogą dokonywać jedynie zarejestrowani użytkownicy.

3.    Dokonanie zakupu Produktu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej email oraz rejestracji w Sklepie.

4.    Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a)    Adres e-mail

b)    Imię i Nazwisko

c)    Dane adresowe do wysyłki

d)    Numer telefonu

 

5.    Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz Polityki Prywatności.

6.    Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w euro i zawierają podatek VAT.

7.    Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a)    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane po pozytywnej autoryzacji płatności.

b)    W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8.   Towary oznaczone "na zamówienie" nie występują w stałej ofercie, są tworzone na indywidualne zamówienie Użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.    Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. Sklep honoruje następujące płatności

a)    Płatność przy odbiorze w przypadku wysyłek w obrębie Polski.

b)    Przedpłata na konto – przelew bankowy na konto

c)    Płatności internetowe- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d)    Płatność karta kredytową (Visa, Visa Elektron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro) 

e)    Paypal

12.  Wraz z Produktem wysyłana jest faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu. W przypadku danych innych niż do wysyłki prosimy o kontakt: liz@tchakon.com. Faktura VAT wystawiana po zaksięgowaniu na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   

o    Imię i nazwisko/firmę,

o    Adres zamieszkania/siedziby,

o    Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

o    Numer zamówienia,

o    Adres korespondencyjny

13. Każdy rdokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

14. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 5
Produkty
Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący  konsumentem  ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Czerniakowska 205/9, 00-436 Warszawa.

3.    W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient

4.   Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT) oraz informacje o zwrocie na adres liz@tchakon.com.

5.    Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

6.   Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się do nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7. Zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres. W przypadku transakcji dokonanej przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

 


§ 7

Postępowanie reklamacyjne
1.    W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.  nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres liz@tchakon.com, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres ul. Czerniakowska 205/9, 00-436 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

3.    Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

4.    Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

5.    Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

6.    W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 
§8

Postanowienia końcowe
1.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.tchakon.com oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3.   Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.

4.   W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5.    Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu.  Zarejestrowani klienci  sklepu www. www.tchakon.com zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu www.tchakon.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.

6.    Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu, a w szczególności: tekst, zdjęcia grafika, oprogramowanie: chronione są prawem autorskim oraz majątkowym. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez serwis i/lub odwiedzanie www.tchakon.com, Użytkownik nie nabywa praw majątkowych i autorskich do treści/materiałów, zamieszczonych na stronach www.tchakon.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów